Добре е известно, че е разумно да се извършва изчерпателно и пресметливо планиране в сътрудничество с архитекти, управители на проекти както и с други специализирани съветници. Поради тази причина ние тясно сътрудничим с бюра на партньори, работещи в областта на електричеството, за да можем да предложим на нашите клиенти услугите на специализирани лица за поддържане на контакт.

Бихме искали да обърнем вниманието Ви върху следните характерни области от работата ни:

Отопление

Климатични уредби / вентилация

Санитарни съоръжения

Електрическо оборудване