Нашата задача се състои в това, на Вас като на собственик на новостроящи се здания, инвеститор или управител, стопанисващ сгради, фабрики и производителни предприятия, да Ви създадем възможност да спестявате разходи и да подобрите конкурентоспособността си.

Енергийните ресурси намаляват непрекъснато и поради това енергията поскъпва. Постановяват се нови законни разпоредби, за да се прокара политика за щадене на околната среда и за икономисване на енергията. По този повод желаем да Ви помогнем при изготвянето на проекти за съвременни и ефективни съоръжения. Сервизното ни обслужване ще Ви облекчи при изпълняване на задачите Ви и благодарение на помощта ни ще бъдат редуцирани времето на строеж и разходите.

Възвръщането и повторното използване на топлина обхваща широка област от техниката. За съжаление в тази област се прави все още много малко, за да може да се използва отпадъчната топлина, получаваща се по време на производството и в следствие на работните процеси. Ние бихме искали да Ви помогнем да се възползвате от тези ресурси, за да пестите енергия и разноски.